Privacy

MINTO. Lifestyle geeft veel om jouw privacy. Hierom verwerken wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te verbeteren. Met de gegevens die wij verzamelen gaan wij uiterst zorgvuldig om. MINTO. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke medewerker:

Dhr. J. Visje is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hij is te bereiken via info@mintolifestyle.nl of telefonisch via 0229-234573. Voor ieder bezoek aan mintolifestyle.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt deze privacy policy. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Wanneer is het privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MINTO. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met MINTO. Lifestyle, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

MINTO. Lifestyle, verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mintolifestyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MINTO. Lifestyle, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling

 1. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 1. Om goederen en diensten bij je af te leveren

 1. Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 1. Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?

Als je een bestelling heb geplaatst bewaren wij de persoonsgegevens 2 jaar. Zo kunnen wij blijvende service blijven leveren gedurende de levensjaren van de geleverde producten. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Als je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, zullen we alles in het werk stelling dit zo volledig mogelijk te doen. Gegevens die bewaard moeten blijven voor bijvoorbeeld de Belastingdienst (onder- en factuurdata) zullen we volgens de daarvoor geldende wetgeving bewaren.

Als je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, zullen jouw persoonsgegevens in onze systemen worden geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot jouw als persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden:

MINTO. Lifestyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WordPress webwinkelsoftware. Gegevens die u ter beschikking stelt aan ons ten behoeve van de aankoop van producten worden met deze partij gedeeld.

 • WordPress heeft toegang tot jouw gegevens om technische ondersteuning te kunnen bieden. WordPress is verplicht zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en hiervoor treffende beveiligingsmaatregelen te treffen.

 • Gegevens met betrekking tot de verzending van jouw aangekochte producten worden met deze partij gedeeld. PostNL heeft toegang tot jouw gegevens om ontvangst van de aangekochte producten op de door jouw aangegeven afleveradres te realiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

MINTO. Lifestyle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. MINTO. Lifestyle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MINTO. Lifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mintolifestyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MINTO. Lifestyle wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

MINTO. Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mintolifestyle.nl.

Volg onze socials!